Sesja Głosowania Nr 1 - 11.03.2021

Liczba rekordów w ankiecie : 19

Wyniki
Liczba rekordów w tym zapytaniu:19
Liczba rekordów w badaniu:19
Procent ogółu:100,00%
 
Podsumowanie UCHWALANR01HRNI
UCHWAŁA NR 01/H/RN ITWL/2021w sprawie wyrażenia zgody na postępowanie habilitacyjne dr. inż. Rafała BazeliRada Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, zgodnie z art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), na wniosek Rady Doskonałości Naukowej (pismo Z2.4000.10.2021.1.BR z dnia 05.02.2021 r.) po konsultacji z Komisją Nauki RN ITWL, na posiedzeniu w dniu 11.03.2021, wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Rafała Bazeli. 
Odpowiedź Liczba Procent
TAK (P01) 17 89,47%  
NIE (P02) 1 5,26%  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (P03) 1 5,26%  
Brak odpowiedzi 0 0,00%  
Nieukończone lub niepokazane 0 0,00%  

Podsumowanie UCHWALANR012021
UCHWAŁA NR 01/2021  Rada Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na posiedzeniu w dniu 11.03.2021 r. po zapoznaniu się z opinią Komisji Nauki, na wniosek mgr. inż. Dariusza Kołodziejskiego dokonuje zmiany promotora pracy „Nowa metoda oceny przydatności uproszczonych rekonfiguralnych symulatorów lotu oparta na badaniach ich ergonomii i pomiarach obciążenia organizmu pilotów”. Rada odwołuje z tej funkcji prof. dr. hab. inż. Grzegorza Kowaleczko. Na promotora zostaje powołany prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk.    
Odpowiedź Liczba Procent
TAK (P01) 18 94,74%  
NIE (P02) 0 0,00%  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (P03) 1 5,26%  
Brak odpowiedzi 0 0,00%  
Nieukończone lub niepokazane 0 0,00%  

Podsumowanie UCHWALANR022021
UCHWAŁA NR 02/2021Rada Naukowa ITWL na posiedzeniu w dniu 11.03.2021 r. do przeprowadzenia dalszych czynności przewodu doktorskiego płk. dypl. pil. Łukasza Andrzejewskiego-Popowa powołuje Komisję  Doktorską w składzie:- dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL - przewodniczący- prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko- prof. dr hab. Inż. Krzysztof Sibilski- dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. ITWL- dr hab. inż. Sławomir Michalak, prof. ITWLRada upoważnia komisję doktorską do wyznaczenia terminu i przeprowadzenia egzaminu  z dyscypliny podstawowej. 
Odpowiedź Liczba Procent
TAK (P01) 18 94,74%  
NIE (P02) 0 0,00%  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (P03) 1 5,26%  
Brak odpowiedzi 0 0,00%  
Nieukończone lub niepokazane 0 0,00%  

Podsumowanie UCHWALANR032021
UCHWAŁA NR 03/2021Rada Naukowa ITWL na posiedzeniu w dniu 11.03.2021 r. powołuje dr. hab. inż. Mirosława Gerigka, prof. Politechniki Gdańskiej na recenzenta rozprawy doktorskiej płk. dypl. pil. Łukasza Andrzejewskiego-Popowa.
Odpowiedź Liczba Procent
TAK (P01) 19 100,00%  
NIE (P02) 0 0,00%  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (P03) 0 0,00%  
Brak odpowiedzi 0 0,00%  
Nieukończone lub niepokazane 0 0,00%  

Podsumowanie UCHWALANR042021
UCHWAŁA NR 04/2021Rada Naukowa ITWL na posiedzeniu w dniu 11.03.2021 r. powołuje dr. hab. inż. Marka Rośkowicza, prof. Wojskowej Akademii Technicznej na recenzenta rozprawy doktorskiej płk. dypl. pil. Łukasza Andrzejewskiego-Popowa.
Odpowiedź Liczba Procent
TAK (P01) 19 100,00%  
NIE (P02) 0 0,00%  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (P03) 0 0,00%  
Brak odpowiedzi 0 0,00%  
Nieukończone lub niepokazane 0 0,00%  

Podsumowanie UCHWALANR052021
UCHWAŁA NR 05/2021Rada Naukowa ITWL na posiedzeniu w dniu 11.03.2021 r. ustala dla płk. dypl. pil. Łukasza Andrzejewskiego-Popowa następujące egzaminy doktorskie:- Inżynieria mechaniczna (dyscyplina podst.) wg załączonego programu.- Informatyka (dyscyplina dod.).Egzamin z dyscypliny podstawowej „Inżynieria mechaniczna” przeprowadzi Komisja Doktorska.
Odpowiedź Liczba Procent
TAK (P01) 19 100,00%  
NIE (P02) 0 0,00%  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (P03) 0 0,00%  
Brak odpowiedzi 0 0,00%  
Nieukończone lub niepokazane 0 0,00%  

Podsumowanie UCHWALANR062021
UCHWAŁA NR 06/2021Rada Naukowa ITWL na posiedzeniu w dniu 11.03.2021 r. powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – Informatyka, w przewodzie doktorskim płk. dypl. pil. Łukasza Andrzejewskiego-Popowa w następującym składzie:- dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL – przewodniczący Komisji Doktorskiej- prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (WAT) – egzaminator- prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk - Promotor 
Odpowiedź Liczba Procent
TAK (P01) 19 100,00%  
NIE (P02) 0 0,00%  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (P03) 0 0,00%  
Brak odpowiedzi 0 0,00%  
Nieukończone lub niepokazane 0 0,00%