Sesja Głosowania Nr 3 - 11.03.2021

Liczba rekordów w ankiecie : 27

Wyniki
Liczba rekordów w tym zapytaniu:27
Liczba rekordów w badaniu:27
Procent ogółu:100,00%
 
Podsumowanie UCHWALANR082021
UCHWAŁA NR 08/2021  Rada Naukowa ITWL na posiedzeniu w dniu 11.03.2021 r. do okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych zajmujących stanowiska profesora i profesora instytutu powołuje Komisję w składzie:1. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – Przewodniczący2. prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko3. dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. ITWL4. dr hab. inż. Leszek Ułanowicz, prof. ITWL5. dr inż. Wiesław Buler6. dr inż. Grzegorz Kowalczyk, prof. ITWL
Odpowiedź Liczba Procent
TAK (P01) 26 96,30%  
NIE (P02) 0 0,00%  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (P03) 0 0,00%  
Brak odpowiedzi 1 3,70%  
Nieukończone lub niepokazane 0 0,00%  

Podsumowanie UCHWALANR092021
UCHWAŁA NR 09/2021  Rada Naukowa ITWL na posiedzeniu w dniu 11.03.2021 r. zatwierdza harmonogram okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych zajmujących stanowiska profesora i profesora instytutu. 
Odpowiedź Liczba Procent
TAK (P01) 25 92,59%  
NIE (P02) 0 0,00%  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (P03) 1 3,70%  
Brak odpowiedzi 1 3,70%  
Nieukończone lub niepokazane 0 0,00%