Sesja Głosowania Nr 2 - 11.03.2021

Liczba rekordów w ankiecie : 22

Wyniki
Liczba rekordów w tym zapytaniu:22
Liczba rekordów w badaniu:22
Procent ogółu:100,00%
 
Podsumowanie UCHWALANR072021
UCHWAŁA nr 07/2021  Rada Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na posiedzeniu w dniu 11.03.2021 r. biorąc pod uwagę pozytywną opinię dorobku naukowego i zawodowego Kandydata przedstawioną na posiedzeniu Rady oraz wyniki dyskusji stwierdza, że mgr inż. Maciej Białecki spełnia warunki i wymagania stawiane pracownikom proponowanym do wyznaczenia na stanowisko starszego specjalisty badawczo-technicznego. Jednocześnie Rada akceptuje treść opinii ustalonej podczas dyskusji. 
Odpowiedź Liczba Procent
TAK (P01) 21 95,45%  
NIE (P02) 1 4,55%  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (P03) 0 0,00%  
Brak odpowiedzi 0 0,00%  
Nieukończone lub niepokazane 0 0,00%